تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

در این مطلب خلاصه وضعیت رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل نخست سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل به تفکیک رشته فعالیت‌ها در سطح کد دو رقمی آیسیک و به تفکیک سطح فناوری، ضمن اشاره به سهم گروه‌های اقتصادهای صنعتی و در حال صنعتی شدن از کل ارزش افزوده صنعت ساخت جهان، ارائه شده است.

دریافت فایلfl_1900