آیا مذاکرات احیای برجام انجام شد؟

آیا مذاکرات احیای برجام انجام شد؟

آیا مذاکرات احیای برجام انجام شد؟

مقامات ارشد ایران و اتحادیه اروپا همزمان در دوحه قطر حضور داشتند.

روز سه شنبه (دیروز) علاوه بر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران، انریکه مورا معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در دوحه بود و با مقامات ارشد قطری دیدار داشت.

با این حال تاکنون هیچ خبری از مذاکرات یا دیدار میان امیرعبداللهیان و مورا منتشر نشده است.