مالیات حقوق حاکمیتی است تعارف هم نداریم باید هم پرداخت شود

مالیات حقوق حاکمیتی است تعارف هم نداریم باید هم پرداخت شود

مالیات حقوق حاکمیتی است تعارف هم نداریم باید هم پرداخت شود

علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران در نشست خبری:

مالیات حقوق حاکمیتی است تعارف هم نداریم باید هم پرداخت شود ولی مساله عادلانه بودن آن است.

سامانه ها الگوریتمی بر مبنای یک سری ضرایب مالیاتی، مالیات ها را تغییر می‌دهند بدون اینکه هیچ هماهنگی با مدیریت بخش ارشد اصناف داشته باشند و این موضوع یک سری نارضایتی ها را بوجود آورده است.

یک فرد صنفی نمی‌داند چرا مالیاتش یک مرتبه از 5 میلیون شد 35 میلیون یا از 40 میلیون شد 180 میلیون. توقع ما از سازمان مالیاتی شفاف سازی است که صنوف مختلف بدانند که بر چه مبنا و ضریب مالیاتی، مالیات پرداخت می‌کنند