چرا کشور گران اداره می شود؟!

چرا کشور گران اداره می شود؟!

چرا کشور گران اداره می شود؟!

مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی:

من واقعا برایم جای سوال است که مجلس مگر قرار است چقدر ساختمان‌سازی می‌کند که به این حجم از بودجه عمرانی نیاز دارد! لازم نیست که کتابخانه مجلس گسترش یابد زیرا کتابخانه ملی در اراضی عباس‌آباد وجود دارد. در طول چهل سال گذشته مجلس با بودجه عمرانی، مرتب ساخت و ساز می‌کند و به میدان شهدا نزدیک شده است. از سوی دیگر، مراکز پژوهشی متعدد بلای جان کشور شده اند.

این سوال بارها مطرح شده که کشوری که مردمش اینقدر درگیر فقر هستند چرا باید اینقدر گران اداره شود؟!

این مخارج بالا باعث کسری بودجه شده و کسری بودجه موجب رشد نقدینگی و رشد نقدینگی موجب تورم می‌شود.