از فروردین 1401 تا الان ارزش پول ملی نصف شده

از فروردین 1401 تا الان ارزش پول ملی نصف شده

از فروردین 1401 تا الان ارزش پول ملی نصف شده

پازوکی اقتصاد دان:

طبق سند چشم انداز باید ۲ سال دیگر شاگرد اول آسیای جنوب غربی باشیم؛ نه تنها نشدیم بلکه فاصله ما با قطر، عربستان، امارات، ترکیه و آذربایجان خیلی بیشتر شده

کسانی مسئولیت گرفته‌اند که صفر کیلومتر از دانشگاه امام صادق آمده‌اند

بن‌سلمان در پاریس است، وزیر خارجه‌اش در تهران؛ ۵۰۰ میلیارد دلار با چین قرارداد بسته اما رابطه با غرب را رها نکرده است.