معافیت سربازان دارای 3 فرزند و بیشتر

معافیت سربازان دارای 3 فرزند و بیشتر

معافیت سربازان دارای 3 فرزند و بیشتر

معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
?برابر موافقت مقام معظم رهبری کلیه مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت که دارای 4 فرزند و بالاتر هستند و همچنین مشمولان وظیفه غایب و غیر غایب و کارکنان وظیفه در حال خدمت، با حداقل 40 سال سن تمام، که دارای 3 فرزند می باشند از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌گردند.

?صدور کارت معافیت برای مشمولان غایب و غیر غایب واجد شرایط این مصوبه، پس از طی آموزش‌های مقدماتی و تکمیلی بسیج امکان‌پذیر خواهد بود.

?مدت کسر خدمت کارکنان وظیفه در حین خدمت که قبلاً به ازای هر فرزند 3 ماه بوده است به ترتیب برای فرزند اول 3 ماه، فرزند دوم 4 ماه و برای فرزند سوم به 5 ماه افزایش یافته است