قطر در میان 10 کشور با درآمد سرانه بالا

قطر در میان 10 کشور با درآمد سرانه بالا

قطر در میان 10 کشور با درآمد سرانه بالا

در گزارش صندوق بین المللی پول، قطر از لحاظ شاخص درآمد سرانه در رتبه ششم در سطح جهان قرار دارد.

کل جمعیت قطر ۳ میلیون نفر است در حالیکه حدود ۴۰۰ هزار نفر قطری و مابقی ساکنین عمدتا کارگران مهاجر خارجی هستند.

پس می توان نتیجه گرفت عدد واقعی درآمد سرانه قطری ها بسیار بالاتر از این رقم است.

قطر در میان 10 کشور با درآمد سرانه بالا