اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی

اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی

اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی

بسمه تعالی

مدیر کل محترم امور مالیاتی ….

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی

با سلام و احترام

با عنایت به ضرورت صدور و ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مؤدیان مطابق قواعد و استانداردهای اعلامی سازمان و با توجه به درخواست های مکرر مودیان و نظر به چالش ها و مشکلات مودیان در جریان ارسال صورتحساب های الکترونیکی صادر شده ایشان به سامانه مؤدیان و عدم ارسال برخی صورتحساب ها در موعد مقرر،طبق مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع ماده یک قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به تصویب وزاری محترم امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است،سامانه مذکور برای صورتحساب های صادره تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ که در مهلت مقرر به سامانه مؤدیان ارسال نشده است تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در دسترس مؤدیان مورد اشاره قرار گرفته و صورتحساب های الکترونیکی ارسال شده توسط مؤدیان تا مهلت زمانی یادشده، به عنوان صورتحساب های ارسالی در موعد مقرر پذیرفته می شود.

با عنایت به موارد مطروحه خواهشمند است دستور فرمائید به منظور رفاه و رفع مشکلات و چالش های مؤدیان در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

 

 

رونوشت:
جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی، کشور جهت استحضار:

جناب آقای محمد تقی پاکدامن معاون محترم درآمدهای مالیاتی، جهت استحضار:

جناب آقای مهدی رعنایی سرپرست محترم معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ، جهت استحضار: