چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان

فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران

یکی از زیربناهای مهم برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی برد – برد میان کشورها از جمله ایران و عربستان، شناخت وضعیت آنها از منظر زنجیره‌های ارزش است. یعنی اینکه هر کشور از چه زنجیره ارزش‌هایی در داخل برخوردار بوده و در کدام زنجیره ارزش‌های منطقه‌ای و جهانی مشارکت دارد. با توجه به اهمیت این موضوع ، دپارتمانی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی در رابطه زنجیره ارزش راه‌اندازی شده است.

به ویژه بعد از بحران کرونا و تعارض‌ آمریکا و چین شاهد افزایش منطقه‌گرایی در زنجیره‌های جهانی ارزش هستیم. کشور ما فرصت پیوست به زنجیره‌های جهانی ارزش را در دورههای قبلی از دست داده است اما با توجه به تغییر و تحولاتی که در حال وقوع است، شانس برای پیوستن به زنجیره‌های جهانی ارزش و ایجاد رشد اقتصادی پایدار برای کشور متصور است و هنوز امکان توسعه از طریق زنجیره‌های جهانی ارزش متصور است.

دپارتمان زنجیره ارزش در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران شکل گرفته و در اولین گام، کتاب «تجارت برای توسعه در عصر زنجیره‌های جهانی ارزش» که توسط بانک جهانی در سال 2020 منتشر شده، توسط این مرکز ترجمه شده است و به زودی منتشر خواهد شد.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در حال برنامه‌ریزی برگزاری رویدادی جهت بررسی چشم‌انداز بخش خصوصی در همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان است که طی چند هفته آینده برگزار خواهد شد. از این رو، از کسانی که در این حوزه تجربیات عملیاتی یا تحقیقاتی دارند دعوت ‌می‌شود با شماره 88726793 مرکز خدمات ‌سرمایه‌گذاری تماس حاصل کنند.