ظهور مردگان متحرک؛ بنگاه‌های زامبی

ظهور مردگان متحرک؛ بنگاه‌های زامبی

ظهور مردگان متحرک؛ بنگاه‌های زامبی

در این اینفوگرافیک علاوه بر ارائه تعریفی از بنگاه‌های زامبی، به دلایل افزایش این بنگاه‌ها در جهان طی ۲۰ سال گذشته و همچنین ارائه پاسخ‌های سیاستی مناسب برای مقابله با آن پرداخته شده است.

دریافت فایل