انتقال سند خودرو ‌30 دقیقه‌ای شد

انتقال سند خودرو ‌30 دقیقه‌ای شد

انتقال سند خودرو ‌30 دقیقه‌ای شد

رئیس پلیس راهور کشور:
متمرکز بودیم تا با نوبت‌دهی اینترنتی، از اتلاف وقت مردم جلوگیری و مدت‌زمان رسیدگی استاندارد به یک تقاضای انتقال سند را به کمتر از ۳۰ دقیقه کاهش دهیم.

امروزه بیش از ۷ میلیون راکب موتورسیکلت در کشور ‌بدون گواهینامه تردد می‌کنند، ‌آن‌چه امروزه مایه نگرانی ماست، ‌تصادفات رانندگی است که اگر دستگاه‌ها با همین سیاست حرکت کنند، کشته‌های امسال به ۲۱ هزار نفر خواهد رسید.

هر هم‌وطن که در تصادفات جان خود را از دست می‌دهد، ۸.۳ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود تا جایی که همه‌ساله به‌صورت متوسط ۱۱ درصد بودجه کشور به خسارت‌های مادی ناشی از تصادفات اختصاص می‌یابد.