نگاهی به صادرات ایران و ترکیه

نگاهی به صادرات ایران و ترکیه

نگاهی به صادرات ایران و ترکیه

معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

در این گزارش وضعیت صادرات کالایی دو کشور ترکیه و ایران، بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال ۱۴۰۱ ارزش کل صادرات ایران برای گروه‌های کالایی مورد بررسی حدود ۳۳.۷ میلیارددلار و ارزش صادرات ترکیه در گروه کالاهای متناظر نیز حدود ۲۲۳ میلیارددلار یعنی بیش از ۶ برابر ایران است. کل واردات ترکیه و ایران در گروه‏های کالایی مورد بررسی نیز به ترتیب برای بازه زمانی ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ برابر با ۳۴۲ میلیارددلار و ۵۵ میلیارد دلار است.

 

دریافت فایل:گزارش