توسعه صادرات نیازمند یک وزارتخانه چالاک است

توسعه صادرات نیازمند یک وزارتخانه چالاک است

توسعه صادرات نیازمند یک وزارتخانه چالاک است

توسعه صادرات، نیازمند یک وزارتخانه چالاک است

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

?چنانچه دیدگاه صنعتی داشته باشید و از دریچه صنعت به مساله تفکیک وزارت بازرگانی بنگرید، احتمالا باید با این تغییر مخالف باشید. چرا که این جداسازی چندان به نفع فعالان این بخش نخواهد بود. در واقع با این تفکیک، کانال تجارت از صنعت جدا شده و حوزه تجارت مانند گذشته در خدمت صنعت نخواهد بود.

?این تغییر اما از نگاه فعالان حوزه بازرگانی کمی متفاوت به نظر ‌می‌رسد. یعنی اگر وزارت بازرگانی با نگرش توسعه صادرات ایجاد شود، برای فعالان این بخش، رضایت‌بخش خواهد بود. به این دلیل که افزایش صادرات نیازمند یک سری قوانین و عوامل حاکمیتی چابک است که ساختار متولی فعلی، یعنی وزارت صمت فاقد آن است.

?برای افزایش رقابت‌پذیری در بازار جهانی امروز، ایجاد یک ساختار یا وزارتخانه چالاک که در خدمت صادرات باشد، یک ضرورت است؛ به ترتیبی که علاوه بر افزایش رقابت‌پذیری به تامین نیاز ارزی کشور و همچنین فتح بازارهای جدید کمک کند. متاسفانه وزارت صمت فاقد دیدگاه صادراتی است و همه فعالیت‌های آن به حمایت از صنعت، تولید و تنظیم بازار داخلی معطوف شده است.

?در زمان حیات وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت فعلی در قالب مرکز توسعه صادرات فعالیت می‌کرد؛ بعدها پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، مرکز توسعه صادرات نیز به سازمان توسعه تجارت تبدیل شد. بنابراین با ایجاد وزارت بازرگانی، این سازمان می‌تواند به جایگاه اصلی خود بازگردد.

?شکوفایی صادرات نیازمند یک وزارتخانه چالاک است و ساختاری که اکنون به نام وزارت صمت خوانده ‌می‌شود، از چالاکی لازم برای رونق بخشیدن به صادرات برخوردار نیست.