جدیدترین قیمت مدیران خودرو(7تیر)

جدیدترین قیمت مدیران خودرو(7تیر)

جدیدترین قیمت مدیران خودرو(7تیر)

جدیدترین قیمت مدیران خودرو(7تیر)

قیمت جدید محصولات مدیران خودرو در بازار و کارخانه اعلام شد. قیمت محصولات خانواده ام وی ام ثابت مانده است اما سایر خودروها ریزشی بود. تیگو ۸ پرو با کاهش ۲۰ میلیونی بیشتر از سایر خودروها ارزان شد.