تشکیل دادگاه‌های ویژه تولید در تهران

تشکیل دادگاه‌های ویژه تولید در تهران

تشکیل دادگاه‌های ویژه تولید در تهران

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران

شعبه دادگاه ویژه تولید در شهرستان رباط‌کریم افتتاح شده و شروع کار کرده‌ و راه‌اندازی دیگر شعب دادگاه‌های ویژه تولید در استان تهران در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.

قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی، به طور جدی وارد میدان شده و از مدتی پیش، بازدید منظم از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و ملاقات حضوری رئیس دادگستری استان تهران در دستورکار قرار گرفته است.

یکی از چالش‌ها و مشکلات این است که نظام تولیدی و اقتصادی کشور از یک نظام حقوقی و اقتصادی هم‌سنگ با این حوزه تخصصی، برخوردار نبوده است. از این رو، شاهد این هستیم که در بسیاری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با محکومیت مدیرعامل یک واحد تولیدی، تمامی ساز و کار آن واحد تولیدی نیز دچار ضرر و زیان می‌شود در حالی که فعالیت اقتصادی و تولیدی یک بنگاه، نباید مورد خدشه قرار گیرد.