ماجرای عجیب مالباختگان یک صندوق محلی در پیشوای ورامین

ماجرای عجیب مالباختگان یک صندوق محلی در پیشوای ورامین

ماجرای عجیب مالباختگان یک صندوق محلی در پیشوای ورامین

بیش از 9 هزار نفر پول خود را در یک صندوق محلی در شهرستان پیشوای ورامین قرار داده بودند و سود دریافت می‌کردند اما ناگهان صاحب صندوق اعلام ورشکستگی می‌کند و همه می‌فهمند قرار نیست پول خود را پس بگیرند.

به‌دنبال این ماجرا که مربوط به حدودا یک ماه پیش است، جمعیتی از مردم مالباخته برای رساندن صدای خود به مراجع قضایی و مسئولان تجمع کردند که تصاویری هم از آن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده است.