راه‌اندازی سامانه اطلاع از ممنوع‌الخروجی

راه‌اندازی سامانه اطلاع از ممنوع‌الخروجی

راه‌اندازی سامانه اطلاع از ممنوع‌الخروجی

دادستانی کل کشور: ممنوع‌الخروجی از ناحیه مرجع قضایی، بانک‌ها، حوزه مالیاتی و یا ثبت اسناد صورت می‌گیرد و باید اطلاع‌رسانی شود.