خریداران نصف شدند!

خریداران نصف شدند!

خریداران نصف شدند!

خریداران نصف شدند!

 

بررسی آمار خرید خانه توسط خارجی‌ها در ترکیه در مه 2023 نشان می دهد که خرید خانه توسط آنها نسبت به سال گذشته میلادی 47 درصد افت کرده است.