درخواست برای سفر زیاد شد و بلیت هواپیما کمیاب

درخواست برای سفر زیاد شد و بلیت هواپیما کمیاب

درخواست برای سفر زیاد شد و بلیت هواپیما کمیاب

رئیس سازمان هواپیمایی درباره علت کمبود بلیت در برخی مسیرها گفت: تعداد پروازهایی که مورد درخواست است، افزایش یافته و البته عرضه‌ ما هم نسبت به سال‌ها و ماه‌های قبل نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده است.

 

او افزود: درخواست مردم چند برابر ظرفیت ماست و تا زمانی که ناوگان به ظرفیت مورد نظر نرسد، در این ایام همیشه با کمبود مواجهیم.