فرمول جدید وزارت راه برای ساخت مسکن نهضت ملی

فرمول جدید وزارت راه برای ساخت مسکن نهضت ملی

فرمول جدید وزارت راه برای ساخت مسکن نهضت ملی

سرپرست بانک مسکن:

در نهضت ملی مسکن به دلیل قیمت‌تمام شده، قراردادها و مناقصات مربوطه با کُندی پیش می‌رفت، برای حل این مشکل وزارت راه و شهرسازی به فرمول‌بندی جدیدی رسیده و گویا آنرا ابلاغ کرده است.

با این فرمول تحرک جدیدی در قراردادها ایجاد می شود و پیمانکاران را به انجام کار جدید ترغیب می‌کند.

قرار شده وزارت راه وشهرسازی، جزئیات را ابلاغ کند که بر اساس آن قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به 6.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.