واردات خودروهای لوکس ملی پوشان در قالب مسافری

واردات خودروهای لوکس ملی پوشان در قالب مسافری

واردات خودروهای لوکس ملی پوشان در قالب مسافری

سازمان توسعه تجارت:

هم اکنون تعدادی از خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی در انبارهای بندر بوشهر قرار دارند و طبق مصوبه ای که هییت دولت در این خصوص ابلاغ کرده است مشکلی برای ترخیص خودروهای مذکور وجود ندارد.

از آنجا که واردات خودروهای مذکور در قالب رویه مسافری صورت خواهد گرفت از جانب ثبت سفارش و همچنین تعیین منشا ارز مشکلی برای این خودروها ایجاد نشده و در آینده نزدیک خودروهای مذکور از طریق گمرک ترخیص خواهد شد.