مالیات پزشکان و طلافروشان کمتر از کارمندان

مالیات پزشکان و طلافروشان کمتر از کارمندان

مالیات پزشکان و طلافروشان کمتر از کارمندان

طبق آخرین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، ۵۰.۶ درصد اصناف معاف از مالیات هستند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد مالیات ۱۹.۴ درصد از اصناف بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۹.۷ درصد بین پنج تا ۱۰ میلیون تومان، ۸.۵ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، ۳.۸ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و تنها ۸ درصد از اصناف مالیات ۳۰ میلیون تومان به بالا پرداخت می‌کنند.

بر این اساس ۸۰ درصد اصناف و مشاغل، کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند. این در حالی است که کارمندان دولتی پیش از اینکه حقوق دریافت کنند به صورت ماهانه مالیات از حساب آنها کسر می‌شود.