نیروهای مازاد ایران‌خودرو و سایپا در بخش مدیران هستند

نیروهای مازاد ایران‌خودرو و سایپا در بخش مدیران هستند

نیروهای مازاد ایران‌خودرو و سایپا در بخش مدیران هستند

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس صنعت خودرو:
ایران خودرو بین 50 تا 60 و سایپا بین 30 تا 40 شرکت زیر مجموعه دارد، این شرکت‌ها را درست می‌کنند تا برای برخی افراد پوزیشن مدیریتی درست کنند.