کمک هزینه نانوایان به 40 درصد افزایش یافت

کمک هزینه نانوایان به 40 درصد افزایش یافت

کمک هزینه نانوایان به 40 درصد افزایش یافت

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان:

بر اساس تصمیمات سال جدید، برای ترمیم اقتصاد و جبران خلأ درآمدی نانوایان تصمیم بر افزایش کمک هزینه نانوایان از 30 درصد به 40 درصد گرفته شد.

بر اساس این تصمیم، 40 درصد قیمت نان فروخته شده در پایان هر روز به حساب نانوایان واریز می‌شود.