چرا ایران در انگلیس و فرانسه سفیر ندارد؟

چرا ایران در انگلیس و فرانسه سفیر ندارد؟

چرا ایران در انگلیس و فرانسه سفیر ندارد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی:

انتخاب سفرا برای انگلیس و فرانسه در دستور کار قرار دارد و در زمان مناسب خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیگیری حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مورد تاکید عالی‌ترین سطح بوده است.

قوه قضائیه به نتیجه خوبی در رابطه با حمله به سفارت آذربایجان در تهران رسیده است.