نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال افزایش یافت

نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال افزایش یافت

نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال افزایش یافت

نرخ عوارض قطعه یک آزادراه تهران- شمال از ابتدای تابستان افزایش یافت به طوری که برای خودروهای سواری در روزهای عادی هفته به 38 هزار تومان رسیده است.