تورم افغانستان منفی شد

تورم افغانستان منفی شد

تورم افغانستان منفی شد

تورم در افغانستان به منفی یک درصد کاهش یافت.

بانک جهانی در گزارش تازه‌ترین شاخص‌های اقتصادی افغانستان که در 28 جون/ژوئن منتشر کرده است، نرخ تورم در افغانستان را منفی حدود یک (0.95) در ماه اوریل و منفی 3.3 در مواد غذایی در طول یک سال اعلام کرده است.