ماجرای کلاهبرداری از کارت‌های بانکی با 5300 شاکی!

ماجرای کلاهبرداری از کارت‌های بانکی با 5300 شاکی!

ماجرای کلاهبرداری از کارت‌های بانکی با 5300 شاکی!

قاضی پرونده:

این مجرم با کپی کردن کارت بانکی مشتریان یک مغازه در سال 96، مبلغی حدود 36 میلیارد تومان برداشت غیرمجاز انجام داده بود.

مجرم قربانیان را بر مبنای مدل ماشین و مسافت‌شان انتخاب و پس از 6 ماه اقدام به برداشت غیرمجاز می‌کرد.