چراغ سبز بورس

چراغ سبز بورس

چراغ سبز بورس

روند صعودی در بازار سرمایه امروز نیز ادامه یافت و شاخص کل بورس با بیش از 18 هزار واحد صعود دوباره وارد کانال دو میلیون و 200 هزار واحد شد.