خودروسازان قلدر در برابر ناظران ضعیف!

خودروسازان قلدر در برابر ناظران ضعیف!

خودروسازان قلدر در برابر ناظران ضعیف!

ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از 11 بهمن ماه سال گذشته شروع شد و طی سال گذشته چندین بار غیرقانونی قیمت‌ها را افزایش دادند تا اینکه شورای رقابت امسال قیمت‌های جدید این خودروها را اعلام کرد که نسبت به قیمت‌های غیرقانونی گذشته کاهش داشته است.

هر چند سازمان حمایت هم در قالب اطلاعیه‌ای به شرکت‌ها اعلام کرد بدون مجوز اجازه تغییر قیمت‌ها را ندارند اما متأسفانه نه تنها قیمت‌ها برگشت پیدا نکرد بلکه بعضا شاهد رشد بیشتر قیمت هم بودیم.

حال که سررسید تحویل برخی از خودروهای مونتاژی مرحله نخست سامانه یکپارچه فرارسیده و مصرف کننده باید نسبت به تکمیل وجه اقدام کند، خودروسازان مونتاژی هنوز قیمت‌های اعلامی شورای رقابت را قبول ندارند و با قلدری مدعی هستند که مشتری باید قیمت مورد ادعای خودشان را بپردارند