قواعد شناسایی حساب های تجاری محرمانه می باشد

قواعد شناسایی حساب های تجاری محرمانه می باشد

قواعد شناسایی حساب های تجاری محرمانه می باشد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که چه حساب هایی تجاری محسوب می‌شوند، گفت:

ما یک سری قواعد برای شناسایی حساب‌های تجاری برای خودمان داریم که محرمانه است چون اگر بخواهیم این قواعد را در اختیار عموم مردم بگذاریم و آشکار کنیم چه بسا موجب تغییر رفتار سازمان مشاغل و یا کسانی که به دنبال فرار مالیاتی باشند، می‌شود و عملا انحراف در رفتارهای واقعی مردم را ایجاد می‌کند.

در مورد تشخیص حساب‌های تجاری با بانک مرکزی به تفاهم می‌رسیم و بانک مرکزی این قواعد را اعمال می‌کند و اطلاعات تراکنش‌ها و حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های تجاری را در اختیار سازمان مالیات قرار می‌دهد.

بانک مرکزی اطلاعات حساب‌های کارت به کارت، سانتا و پایا را هم در اختیار ما قرار می‌دهد. در واقع همه اطلاعات و وجوه واریزی که به حساب‌های مختلف صورت می‌گیرد و طبق آن تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم و طبق قواعدی که مشخص کردیم تمام اطلاعات حساب هایی که تجاری هستند را در اختیار ما قرار می‌دهد.

بانک مرکزی اطلاعات سال ۱۴۰۱ را اخیرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد. ما حدود ۳۰۸ هزار کد ملی که حداقل در یک ماه فعالیت‌های مشکوک به تجاری را با حساب هایشان انجام دادند را شناسایی کردیم. برای حدود ۱۷۶ کد ملی که پرونده مالیاتی نداشتند، پرونده مالیاتی در حال شکل گیری است.