ضرورت ثبت نام شرکت ها در سامانه ثنا

ضرورت ثبت نام شرکت ها در سامانه ثنا

ضرورت ثبت نام شرکت ها در سامانه ثنا

ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

تاریخ:1402/04/11

سلام علیکم:

با احترام ،با عنایت به اینکه مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری وشرکت های دانش بنیان به پرونده های شرکت های تجاری رسیدگی می نماید و

در دادخواست ارائه شده از سوی شرکت های تجاری بعضاً مشاهده می گردد اصحاب دعوی فاقد ثبت نام ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضائی)می باشند و این امر موجب تاخیر در ابلاغ اوراق قضایی و نهایتاً اطاله دادرسی می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی به تمامی شرکت های آن مجموعه اعلام و ابلاغ گردد تا جهت تسریع در بهره مندی از خدمات قضایی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا به فوریت اقدام نمایند.ضمناً شرکت های تجاری در صورت تمایل می توانند با مراجعه به سامانه اطلاعات اشخاص حقوقی (llenc.ssaa.ir) اطلاعات و آدرس شرکت های خوانده را استخراج و ضمیمه دادخواست نمایند.

 

رونوشت:

-ریاست محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار و اقدام بایسته