اسامی ساختمان‌های پرخطر پایتخت اعلام شد

اسامی ساختمان‌های پرخطر پایتخت اعلام شد

اسامی ساختمان‌های پرخطر پایتخت اعلام شد

معاون دادستان کل کشور: از بین ۹۳ ساختمان ناایمن، ۳۸ ساختمان از نظر درجه بندی خطر طبق نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه(اطفا حریق و سازه)، وضعیت پرخطری دارند.

پارک ارم (اداری)، ساختمان ذوب آهن، پاساژ کویتی‌های انقلاب، تماشاخانه نپتون، شرکت جار، کارواش قنبرزاده، انبارخانه کارگر انبار پناه، انبار روغن موتور جابری

پاساژ آلومینیوم (تجاری – اداری)، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، سرای سید ولی، سرای اتفاق، پاساژ کمپانی، سرای مشیر خلوت، پاساژ رضوی، سرای میرزا اسماعیل، پاساژ حمام فیله، بیمارستان طرفه، پاساژ امین، پاساژ علمی، پاساژ و سینما اروپا، پاساژ گرند هتل، پاساژ صفوی، اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی

بیمارستان فجر، بازار گل شهید محلاتی، بازار گل امام رضا، گاراژ دانش، پرسی،گاز اداری، شرکت ایران دارو، تولید دارو، انبار ۸۸(سایر)، پاساز زنجانی، بیمارستان شهدای یافت آباد، بیمارستان شهید فیاض بخش درمانی، بیمارستان شهید فیاض بخش انبار سوله، سازمان امور تملیکی – اداری.