جریمه مالیاتی در انتظار اینفلوئنسرها

جریمه مالیاتی در انتظار اینفلوئنسرها

جریمه مالیاتی در انتظار اینفلوئنسرها

سخنگوی سازمان امور مالیاتی:

برخی حساب‌های تجاری اینفلوئنسرها شناسایی شد که احتمال صدور برگ تشخیص متمم برای آنها وجود دارد، اگر این افراد اظهاراتی خلاف واقع داشته باشند مشمول جرایم کتمان درآمد (۱۰ درصد جریمه غیر قابل بخشودگی) خواهند شد.

عدد ۱۷ میلیارد تومان گفته شده (مربوط به مالیات تشخیصی اینفلوئنسرها) عدد بسیار کمی بوده و مربوط به بخشی از ۱۲۳ نفری است که درآمد ۲.۳ هزار میلیارد تومانی داشته‌اند.

برخی از مالیات‌های تشخیصی مربوط به پیش از شناسایی درآمدهای این افراد بوده است. بنابراین برای برخی از این افراد که حساب‌های تجاری آنها شناسایی شده است احتمالا مالیات‌ بیشتری در نظر گرفته خواهد شد.