آغاز نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 و برجام

آغاز نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 و برجام

آغاز نشست شورای امنیت درباره قطعنامه 2231 و برجام

نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 این شورا در خصوص ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره اجرای این قطعنامه آغاز شد اما این نشست به دلیل حضور نماینده اوکراین با جدال میان نمایندگان آمریکا و انگلیس و روسیه آغاز شد.
مطابق قطعنامه 2231، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه می شود که چهاردهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص اجرای قطعنامه 2231 و برجام ۱۹ دسامبر (28 آذرماه) برگزار شد. و امروز 15 تیرماه (6 جولای/ژوئیه) نشست دوره‌ای جدید برای بررسی پانزدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره این قطعنامه برگزار شده است.