قیمت مسکن در صادقیه چند؟

قیمت مسکن در صادقیه چند؟

قیمت مسکن در صادقیه چند؟

آپارتمان 7 سال ساخت متری 110 میلیون!