مدیر یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو بازداشت شد

مدیر یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو بازداشت شد

مدیر یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو بازداشت شد

این فرد از 7000 نفر 4000 میلیارد جمع‌آوری کرده بود.

دادستان عمومی تاکستان استان قزوین:

مدیر یکی از شرکت‌های فعال در زمینه پیش‌فروش خودرو در تاکستان بازداشت شد.

این فرد اقدام به جذب سرمایه‌ای بالغ‌بر 4 هزار میلیارد تومان از 7 هزار نفر کرده بود.

هیچ شرکت پیش‌فروش خودرویی در تاکستان دارای مجوزهای لازم از بانک مرکزی نیست.