شاخص کل اندکی کاهش یافت

شاخص کل اندکی کاهش یافت

شاخص کل اندکی کاهش یافت

شاخص کل بورس اوراق بهادار در این مدت با کاهش ۲ هزار واحدی همراه شده است و به سطح ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی رسیده است.

شاخص کل هم‌وزن نیز در این مدت با کاهش ۰.۲۶ درصدی همراه شده است و به سطح ۴۸۰ هزار واحدی رسیده است.