مذاکره‌ای با ایران درباره میدان گازی آرش نداریم

مذاکره‌ای با ایران درباره میدان گازی آرش نداریم

مذاکره‌ای با ایران درباره میدان گازی آرش نداریم

وزیر نفت کویت در مصاحبه ای با شبکه الاخباریه عربستان گفت که جایی برای مذاکره با ایران بر سر این مساله وجود ندارد مگر پس از ترسیم مرزها برای تعیین حقوق.