بورس نزولی ماند

بورس نزولی ماند

بورس نزولی ماند

روند حرکت بازار سرمایه نزولی باقی ماند. شاخص کل بورس بیش از 17 هزار واحد و شاخص کل فرابورس بیش از 200 واحد کاهش یافتند.