ثبات و آرامش در 30 دقیقه ابتدایی معاملات

ثبات و آرامش در 30 دقیقه ابتدایی معاملات

ثبات و آرامش در 30 دقیقه ابتدایی معاملات

معاملات امروز بازار سهام تا این لحظه با بهبود سمت تقاضا نسبت به روز گذشته همراه بوده است و بازار سهام تا این لحظه فشار فروش روز گذشته را جذب کرده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این مدت با کاهش ۲ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۱۵۶ هزار واحدی رسیده است.
نمادهای فولاد و شپنا بیشترین تاثیر منفی بر شاخص و نمادهای فارس و البرز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص گذاشتند.
شاخص کل هم وزن نیز تا این لحظه از معاملات با کاهش ۰.۲۲ درصدی همراه شده است.
ارزش معاملات خرد بازار سهام تا این لحظه از معاملات به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.