اقتصاد دیجیتال:اقتصاد تمام صنایع

اقتصاد دیجیتال:اقتصاد تمام صنایع

اقتصاد دیجیتال:اقتصاد تمام صنایع

بهناز آریا، رئیس کمیسیون افتای نصر تهران

امروزه ما با صنعتی روبه‌رو هستیم که با سایر صنایع نیز ارتباط دارد و توانمندساز است. در حقیقت این روزها صنعت فناوری اطلاعات در تمامی صنایع دیگر نقش مهمی را بازی می‌کند؛ در نتیجه در زندگی تک‌تک مردم نقش دارد. روز فناوری اطلاعات روز خوبی است برای اینکه تمامی صنایع و تک‌تک مردم به این صنعت و فناوری توانمندساز و بسترساز توجه ویژه داشته باشند.

ما می‌توانیم با اتحادی که بین بخش‌های گوناگون صنف وجود دارد، نشان دهیم که فناوری اطلاعات می‌تواند در تمامی صنایع کاربرد داشته باشد و فراخور هر صنعت کاری را انجام دهد. برای مثال فناوری اطلاعات در پزشکی می‌تواند به شناسایی و درمان بیماری‌ها و جراحی‌ها کمک کند و این موضوع با هیچ علم دیگری قابل مقایسه نیست. در کشاورزی هوشمند، نفت و پتروشیمی و دیگر صنایع نیز همین‌طور است.

در واقع این روزها فناوری اطلاعات نقشی پیدا کرده که دیگر نمی‌توان آن را حذف کرد. ما که در میانه این تحول دیجیتال زندگی می‌کنیم، به‌عنوان تشکلی که نماینده بخش خصوصی و بازوی اجرایی حاکمیت است، می‌توانیم در کشورمان نقش بسیار مهمی را در اقتصاد دیجیتال بازی کنیم.

در روز فناوری اطلاعات باید توجه ویژه به اقتصاد فناوری اتفاق بیفتد. در این روز باید همه را متوجه کنیم که اقتصاد دیجیتال الزاماً اقتصاد مرتبط به آن حوزه‌هایی که ما در آن فعالیت می‌کنیم، نیست. اقتصاد دیجیتال اقتصادی است که هر قسمتش در یکی از صنایع وجود دارد و عملاً اقتصاد دیجیتال جمعی است از تمامی تأثیراتی که بر اقتصاد صنایع گوناگون می‌گذارد. روز فناوری اطلاعات بهترین زمان برای جلب توجه تمامی صنایع و کشور به اهمیت فناوری در حوزه اقتصاد ایران است.

در بحث امنیت نیز باید اشاره کنم که امروزه در دنیا صنعت امنیت اطلاعات و اقتصاد امنیت سایبری اهمیت زیادی دارند. این مورد به‌طور ویژه می‌تواند در اقتصاد دیجیتال هر کشوری نقش بسیار مهمی بازی کند. با توجه به اینکه دارایی امروز هر کشور و هر فردی دارایی اطلاعاتی است، امنیت این دارایی مهم باید جایگاه ویژه‌ای در اولویت‌های هر کشوری داشته باشد. با توجه به فرابخشی‌بودن و گستردگی امنیت اطلاعات، نقطه بسیار مهمی برای اتصال بخش‌های گوناگون فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.

این همبستگی در بخش‌های گوناگون حوزه فناوری اطلاعات بسیار لازم است، زیرا رسالت بزرگ‌تری داریم. رسالت ما این است که تمامی بخش‌های صنایع را با استفاده از فناوری اطلاعات به یکدیگر متصل کنیم و در کنار هم بتوانیم این نقش مهم را در تمامی بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشورمان بازی کنیم. امیدوارم با توجه ویژه به بحث فناوری اطلاعات در روز فناوری اطلاعات و با آگاهی‌رسانی به مردم و صنایع گوناگون بتوانیم در تحول دیجیتال نقش خودمان را به‌عنوان بازوی اجرایی در بخش خصوصی به‌خوبی ایفا کنیم.