روند واردات خودرو کند است

روند واردات خودرو کند است

روند واردات خودرو کند است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حرکت واردات خودرو را کند ارزیابی می‌کنیم.

انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر واردات خودروهای نو و کارکرده تعیین تکلیف شود.