فراخوان گمرک برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)

فراخوان گمرک برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)

فراخوان گمرک برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)

گمرک ایران در فراخوانی ضوابط و شرایط جدید را برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) اعلام کرد.

 

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، در این فراخوان آمده است:
«به منظور راهبری و هدایت هدفمند منابع سازمانی در حمایت از تولیدکنندگان ملی با هدف رشد تولید ، مهار تورم و همچنین بکارگیری حداکثری ظرفیت های مقرراتی در تسهیل تشریفات گمرکی با رویکرد کاهش هزینه و افزایش سرعت در تجارت خارجی کشور، مقررگردید تا تسهیلاتی ویژه تحت برنامه فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) به فعالان اقتصادی کشوردر چارچوب ضوابط ابلاغی ارائه گردد. این تسهیلات که مشتمل بر «ترخیص در مسیر سبز گمرکی، ترخیص نسیه، پذیرشضمانت نامه، ارزیابی در محل، مجوز انبار اختصاصی، تسهیل و ساده سازی تشریفات ورود موقت، استرداد، فرایند مرتبط باپرونده های مطرح درکمیسیون های رسیدگی به اختلاف های گمرکی، معرفی به کشورهای طرف تعهد موافقت نامه های دوجانبه و … در چارچوب ضوابط سطح بندی شده ابلاغی است»، قابل ارائه به شرکت های برگزیده می باشد. لذا متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دستورالعمل ابلاغی، درخواست و مستندات تصریحی جهت تشکیل پرونده را به دبیرخانه کمیته مرکزی فعالان اقتصادی برگزیده –(AEO) دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران ارائه نمایند. علاوه بر متقاضیان جدید، شرکت هایی که قبلاً به عنوان AEO انتخاب و به گمرکات اجرایی کشور طی بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره 104902مورخ 1402/01/30جهت برخورداری از تسهیلات مربوط ابلاغ شده اند نیز می بایست نسبت به تکمیل پرونده های خود با ارائه مستندات تصریحی به دبیرخانه حداکثر تا پایان ماه جاری1402/04/31 اقدام نمایند.

 

دانلود فایل :پیوست1

دانلود فایل :پیوست2