دیر بجنبیم ایران حذف می‌شود

دیر بجنبیم ایران حذف می‌شود

دیر بجنبیم ایران حذف می‌شود

رئیس جامعه تورگردانان:

بسیاری از توراپراتورهای خارجی، ایران را از فهرست مقاصد سفر خارج کرده‌اند.

اگر این رویه طولانی شود، دیگر نامی از ایران در بین مقاصد سفر آورده نشود.

امیدواریم با گردهمایی توراپراتورهای جهان، رفت‌وآمدها را دوباره از سر بگیریم.