سامانه قطع است

سامانه قطع است

سامانه قطع است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران،مهراد عباد

این روزها احتمالاً زیاد با این جمله مواجه شده‌اید که «سامانه قطع است». با توجه به رشد صنعت دیجیتال در ۱۰ سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.

زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم.

از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت ۱۰ سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.

در این روزگار که سرعت رشد و توسعه صنعت دیجیتال دست کمی از سرعت نور ندارد، یکی از الزامات توسعه داشتن بسترهای مناسب برای اقتصاد دیجیتال است. امروزه کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود که سامانه بانک قطع باشد و برای چند ساعت دسترسی فرد به سرمایه‌اش مسدود شود. سامانه‌های مختلف برخی وزارتخانه و سازمان‌ها نه‌تنها باعث کاهش زمان انجام فرآیندها نشده بلکه هزینه‌های شرکت‌ها را هم افزایش داده است. اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟

1-تا از کارایی و بهره‌وری ۱۰۰ درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم.

2-قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود.

3-در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد.

4دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.