عرضهٔ خودروهای جدید در نوبت سوم طرح سامانهٔ یکپارچه

عرضهٔ خودروهای جدید در نوبت سوم طرح سامانهٔ یکپارچه

عرضهٔ خودروهای جدید در نوبت سوم طرح سامانهٔ یکپارچه

مدیر سامانهٔ یکپارچهٔ خودرو:

سامانه برای کسانی که در نوبت دوم ثبت‌نام کردند اما خودرو به آنها تعلق نگرفت شهریور امسال باز می‌شود. در این نوبت «‌محصولات جدید» و «ظرفیت جذب‌نشدهٔ خودروسازان» برای انتخاب عرضه می‌شود تا دوباره خودرو انتخاب کنند و در نوبت تحویل قرار بگیرند. این افراد نیاز نیست دوباره پولی را در نزد بانک بلوکه کنند.