اختلاف قیمت دناپلاس با مردم حساب می‌شود

اختلاف قیمت دناپلاس با مردم حساب می‌شود

اختلاف قیمت دناپلاس با مردم حساب می‌شود

مدیر روابط عمومی شورای رقابت :

ایران خودرو موظف است دناپلاس را با توجه به قیمت شورای رقابت محاسبه و اختلاف قیمت را با مردم محاسبه کند.

همه تولیدات و تعهدات خودروسازهای مونتاژی تا قبل از مصوبه ۵۸۴(۱۷دهم تیرماه) باید به قیمت‌های قبل ارائه شود.