مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و

مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و

مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی و

آیین_نامه_اجرایی_بند_ع_تبصره_6بودجه_1402

شماره 59606/ت61323ه‍
تاریخ 1402/04/07

موضوع: مطالبه مالیات از زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه های مجلل ( لوکس ) ( اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا ) و باغ ویلاها به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان