مهار تورم

مهار تورم

مهار تورم

معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى تهران

در این مطلب برداشتی از اظهارات آقای دکتر فرهاد نیلی در سی‏ امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی خرداد ۱۴۰۲ در خصوص انتقال تابع عرضه به سمت چپ، عطف اشتباه سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌ها و نقش نرخ بهره سیاستی در کنترل تورم ارائه شده است.

دریافت فایل